REGULAMIN


Regulamin sklepu obowiązuje od 19 października 2018 r.


§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Regulamin udostępniany za pośrednictwem Sklepu. Należy zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2.    Sklep internetowy "zumbistore.pl" prowadzony jest przez firmę OS PRO z siedzibą w Rabce-Zdrój 34-700, ul. Jana Pawła II 43, NIP: 7352732148. Marka „Zumbi" należy do spółki Zumbi Cycles i jest prawnie chroniona. Sklep „zumbistore.pl”  korzysta z praw do nazwy na zasadach umowy licencyjnej.
3.    Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zumbistore.pl pisemnie na adres:  ul. Jana Pawła II 43, 34-700 Rabka-Zdrój.


§ 2. Słownik Pojęć

Sklep – prowadzony przez OS PRO sklep internetowy działający pod adresem: zumbistore.pl sprzedający towary za pośrednictwem internetu.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.);
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
Konsultant – osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie;
PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.).


§ 3. Zamówienia

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów usług za pośrednictwem strony internetowej zumbistore.pl
2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową zumbistore.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient odpowiednich wymagań technicznych.
3.    Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
4.    Aby dokonać zakupu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić stronę zumbistore.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email, dane osobowe i numer telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5.    Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów na magazynie lub u dostawców sklepu.
6.    W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a)    wyboru towarów lub usług,
b)    wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c)    wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
d)    Dokonania płatności za towary i usługi wraz z podatkiem VAT
e)    Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, następuje w formie wiadomości e-mail po otrzymaniu płatności za towar bądź usługę. Z tą chwilą, umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem uważana jest za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
f)    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e–mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
g)    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient zostanie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
a)    częściowa realizacja – realizacja zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b)    anulowanie zamówienia;
7.    W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
8.    Sprzedażą limitowana, promocyjną oraz wyprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
9.    Zamówienia w systemie INDUVIDUAL obięte są odrębnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej zumbistore.pl/individual
10.    Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status i stan zamówienia określony jest ostatnim mailu przesłanym przez zumbistore.pl do Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem mailowo na adres sklep@zumbistore.pl
11.    Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko mailowo na adres sklep@zumbistore.pl


§ 4. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są złotówkach
b) zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP,
c) Koszty dostawy doliczane są do zamówienia przez system, na podstawie wagi produktu
2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji lub wyprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, z przyczyn zmian kursów walut.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Koszty dostawy ponosi Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sklepie internetowym.


§ 5. Realizacja zamówienia

1.Przy każdym towarze podany jest opis dotyczący zamówienia zamówienia.
2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta, potwierdzonego  przez zumbistore.pl wiążącym potwierdzeniem zawartym w mailu, pod warunkiem otrzymania przez sklep zapłaty za zamówiony towar do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze.
3. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki towaru  dostępnego w magazynie nie przekracza 7 dni roboczych.
4. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki określonego jako “order now” (na zamówienie) wynosi od 7 - 21 dni roboczych.
3. Zamówione towary o różnym czasie realizacji, wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.  O aktualnym statusie zamówienia klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
4. Towary są dostarczone tylko przez firmę kurierską i Pocztę Polską
3. Ceny przesyłek podane są w sklepie internetowym. W przypadku wysyłki poza granicę UE koszty wysyłki mogą zostać ustalone indywidualnie. Klient po złożeniu zamówienia musi niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia wyżej wymienionych kosztów.
3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.


§ 6. Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności
1.    Płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia – dotyczy tylko terytorium Polski
Przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu: BZ WBK  32 1090 2590 0000 0001 3467 7422


§ 7. Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres sklep@zumbistore.pl lub pisemnie na adres siedziby OS PRO. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji lub za pośrednictwem strony internetowej zumbistore.pl
3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 3 lat od daty doręczenia towaru i 1 miesiąca od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Zumbi Store ul. Kasprowicza 8 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 7352732148 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną plus opis reklamacji na formularzu reklamacyjnym zawartym w karcie gwarancyjnej. Koszt wysyłki pokrywa klient.
5. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz polityki reklamacji zumbistore.pl zostały określone w „warunkach gwarancji” załączonych do zakupionego towaru.
6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 


§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i zobowiany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Zumbi Store ul. Kasprowicza 8 34-700 Rabka-Zdrój oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu, najpóżniej 14-tym dniu od daty dostarczenia towaru.
2.    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.    Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności Klientom.
4.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.


§ 9. Zwrot należności

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem maila sklep@zumbistore.pl albo formularza kontaktu na stronach zumbistore.pl albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


§ 10. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbistore.plo. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


§ 11. Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a OS PRO (zumbistore.pl)
2.Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbistore.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
•    Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
•    Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbistore.pl
•    Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6.Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
9.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbistore.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Producenci

Najczęściej kupowane